Skip to Main Content »

Welkom bij Academia Press

Winkelwagen is leeg

Academia Press - Wetenschappelijke uitgeverij

Academia Press is een onafhankelijke wetenschappelijke uitgeverij met hoofdzetel te Gent. Academia Press maakt deel uit van NV Uitgeverij Lannoo.

Academia Press is gespecialiseerd in het publiceren van:

  • hoogstaand wetenschappelijk onderzoek;
  • studiemateriaal (syllabi & handboeken), waarin dat onderzoek op een didactisch verantwoorde manier wordt vertaald naar studenten;
  • professionele en informatieve werken, waarin dat onderzoek voor een specifiek professionele doelgroep en of een breder publiek toegankelijk wordt gemaakt;
  • tijdschriften en reeksen, waarin dat onderzoek binnen een gespecialiseerde academische gemeenschap wordt gevaloriseerd.

Historiek en missie

Toen eind de jaren 1980 Academia Press Wetenschappelijke Uitgeverij ontstond, hadden de oprichters het model van de Amerikaanse University Press voor ogen. Academia Press is in de loop der jaren uitgegroeid tot een commerciële ondeneming en blijft haar inhoudelijke missie trouw: een uitgeverij als gatekeeper die het intellectuele leven en het onderzoek van de academische gemeenschap wil steunen en stimuleren.

Om zich hierin verder te bekwamen en op de hoogte te blijven van alle nieuwe ontwikkelingen in de academische uitgeverswereld is Academia Press lid van de Association of Learned and Professional Society Publishers (ALPSP). Ook studiedagen en vakliteratuur betreffende de problematiek van en trends in wetenschappelijk publiceren volgen de medewerkers nauwgezet op. Om die reden bezoekt Academia Press internationale beurzen, zoals de London Book Fair en de Frankfurter Buchmesse.

Het engagement ten opzichte van de academische gemeenschap blijkt duidelijk uit de fondslijst met een waaier aan onderwerpen en disciplines. Academia Press publiceert een breed gamma, gaande van syllabi voor de Universiteit Gent, hogescholen, volwassenonderwijs en aanvullende opleidingen, over handboeken naar gespecialiseerde monografieën, tijdschriften en reeksen.

Academia Press wil zich in het bijzonder ook ten dienste stellen van het potentieel van jonge onderzoekers die willen publiceren. Het GINKGO-label leent zich daar uitstekend toe.

Academia Press gelooft in maatschappelijke betrokkenheid, met name in haar functie om een forum te bieden aan niet-conventionele onderwerpen en aldus het maatschappelijke debat te stimuleren. De activiteiten van de uitgeverij illustreren ook haar betrokkenheid bij de lokale gemeenschap, onder meer in haar publicaties over literatuur en geschiedenis in Gent en omstreken.

Waarom publiceren bij Academia Pres?

Bij Academia Press publiceren is een keuze voor wetenschappelijke kwaliteit, voor een auteursvriendelijke en efficiënte begeleiding om tot de best mogelijke publicatie te komen.

Etymologisch gezien staat publiceren gelijk met het publiek maken van ideeën. Wetenschappelijk publiceren dan maakt deel uit van een complex communicatieproces over de kennis en ideeën die onze wereld vorm geven. Daarom is het belangrijk een goede partner te vinden die uw publicatie haar verdiende plaats geeft in die conversatie. Academia Press is die partner.

Met haar inhoudelijke kwaliteitsbewaking kan de uitgeverij de reeds door u gecreëerde waarde verhogen. De kwaliteitsdiversificatie zorgt bovendien voor een op maat gesneden begeleiding die, gecombineerd met een dynamische controle over redactie, productie en distributie, elke publicatie maximaal tot haar recht laat komen.

Voor wetenschappelijke uitgeverijen is inhoudelijke kwaliteit het belangrijkste criterium, of het nu gaat om publicaties die disciplinaire grenzen doorbreken, een baanbrekende methodologie voorstellen, of nieuwe paden bewandelen door het debat met de gevestigde waarden aan te gaan. Academia Press wil bijdragen tot het ondersteunen van de hoge standaarden van academische publicaties en profileert zich dus, in de traditie van (vooral Angelsaksische) Universitaire Persen, als gatekeeper ten dienste van de academische gemeenschap.


Bovendien is Academia Press uitstekend geplaatst om interessante, maatschappelijk relevante publicaties voor te stellen aan een breder publiek. Academia Press gelooft dus in scholarship plus, zoals Harvard University Press deze cruciale bijdrage aan cultuur en maatschappij van wetenschappelijke uitgeverijen heeft genoemd.


In deze categorieën publiceert Academia Press gemiddeld 90 nieuwe titels per jaar. Daarnaast wordt de backlist levend gehouden, wat concreet inhoudt dat alle publicaties op verzoek kunnen worden gereproduceerd. Academia Press heeft reeds sinds 1996 ervaring met Printing on Demand: het flexibele uitgeefsysteem dat kleine oplages betaalbaar maakt en bijvoorbeeld ontzettend geschikt is voor het uitgeven van onderzoeksrapporten.


Ook inzake onderwijs tenslotte beschouwt AP kennis niet als een te stockeren product, maar als een activiteit waarin mensen zich betrokken moeten voelen. Kort op de bal spelen van de reeds gerealiseerde en nog op stapel staande onderwijsinnovaties is dan ook een prioriteit. Onder het motto 'Studiemateriaal op maat' biedt Academia Press een waaier aan publicatiemogelijkheden voor het hoger en universitair onderwijs, gaande van de traditionele syllabus over een cursusboek tot het over de jaren gerijpte, goede handboek.

Door de relatieve kleinschaligheid van Academia Press kunnen wij elke auteur persoonlijk begeleiden. Vriendelijke dienstverlening en flexibiliteit, in combinatie met uitzonderlijk snelle publicatietermijnen, illustreren het belang dat Academia Press hecht aan de tevredenheid van onze auteurs.

Productie

De combinatie van efficiënte opvolging en samenwerking met betrouwbare leveranciers maakt dat Academia Press uitzonderlijk snel kan produceren. Concreet bedraagt de standaardtermijn ongeveer zes weken. Zelfs hierover kan worden onderhandeld in gevallen van hoogdringendheid.
Uiteraard geldt dit niet voor de imprint Ginkgo, waar de nodige tijd moet worden voorzien voor de wetenschappelijke kwaliteitscontrole, in het bijzonder de externe peer review.

Wij zien uw voorstel / manuscript met belangstelling tegemoet.

 

Verspreiding

De tijd dat alle mogelijke publicaties courant beschikbaar zijn in de boekhandel, is voorbij. Zeker voor gespecialiseerde uitgaven als die van Academia Press komt het er in de eerste plaats op aan de elektronische zichtbaarheid en beschikbaarheid zo optimaal mogelijk te maken.

Alle publicaties worden opgenomen in de catalogi en op de website van Academia Press. Met een simpele muisklik kan de geïnteresseerde de inhoudstafel raadplegen, wordt informatie gegeven over de auteur, en kunnen mogelijke recensies worden gelezen. Ook kan on line besteld worden en kan de informatie omtrent een specifieke publicatie per e-mail worden doorgestuurd naar andere geïnteresseerden.

Academia Press is aangesloten bij www.boekenbank.be. Deze centrale catalogus van alle publicaties in Vlaanderen is een handig zoek- en bestellingsysteem voor zowel particulieren als boekhandels. Ook via de Vlaamse bibliotheken op het internet, www.bib.vlaanderen.be worden de zichtbaarheid en raadpleegbaarheid van onze uitgaven versterkt. Met het Google Books Programma zijn onze publicaties ook opgenomen in de Google zoekresultaten: een simpele Google zoekactie brengt de gebruiker bij relevante uittreksels, aangevuld met alle nodige informatie over de betreffende publicatie, zoals wie de auteur is en dat Academia Press ze heeft uitgegeven. In de Engelstalige wereld zorgt de University Press of New England voor zichtbaarheid (www.upne.com).

De publicaties van AP kunnen rechtstreeks bij de uitgeverij of in gelijk welke boekhandel besteld worden. Dat ze, gezien hun wetenschappelijkheid of specialisme, zelden courant voorradig zijn, heeft geen gevolgen voor hun beschikbaarheid. Omdat de uitgeverij de tussenschakel van een verdeelhuis niet nodig heeft, kan AP flexibel en snel inspelen op bestellingen en leveringsvoorwaarden. Daarbij rijzen niet de gebruikelijke problemen van distributeurafhankelijkheid of volumeproblemen. Dankzij een rechtstreekse distributie leveren we vlot en op korte termijn aan individuen en boekhandels die in deze als partner en doorgeefluik functioneren.
 

Academia Press levert speciale inspanningen om voor haar gespecialiseerde publicaties ook zichtbaarheid te creëren bij de relevante doelgroepen via geïndividualiseerde folders en elektronische mailings. De uitgeverij moedigt haar auteurs aan om ons op de hoogte te houden van mogelijkheden om hun publicaties aan te kondigen en/of tentoon te stellen (zie ook Auteursdocument) en zal, in de mate van het mogelijke, promotioneel materiaal ter beschikking stellen.