Skip to Main Content »

Welkom bij Academia Press

Winkelwagen is leeg

Peer Review

 

Scholarly publication is the means by which new work is communicated, and peer review is a vitally important part of the publication process. It is the quality-control mechanism that determines what is and what is not published, and in most scientific disciplines work will not be considered seriously until it has been validated by peer review. (Peer review and manuscript management, 2007, 1-2)

 

 

Dit citaat van Irene Hames vat in een notendop de essentie en het belang van peer review samen, dat in het huidige ‘publish or perish’ klimaat een onontbeerlijk aspect van academische communicatie is geworden. Trouw aan het model dat de oprichters van Academia Press destijds voor ogen stond, streeft deze wetenschappelijke uitgeverij ernaar om zich te profileren als een echte University Press. Dit betekent dat ze zich ten dienste stelt van de academische gemeenschap door haar bereidwilligheid om hoogstaand wetenschappelijk onderzoek te publiceren. Om tegemoet te komen aan de strenge eisen die dit met zich meebrengt, heeft Academia Press sinds enkele jaren peer review toegevoegd aan haar gamma van kwaliteitsbewakende diensten.

Specifiek voor de humane en sociale wetenschappen engageert Academia Press zich om bij te dragen tot de publicatie en verspreiding van gespecialiseerde monografieën en hoogwetenschappelijke reeksen. Hiertoe creëerde Academia Press de afzonderlijke Ginkgo-imprint. De benaming verwijst naar de Japanse notenboom, waarvan het tweelobbige, waaiervormige blad traditioneel als bladlegger werd gebruikt en waaraan sinds de zestiende eeuw allerhande geneeskundige kwaliteiten – niet het minst het stimuleren van hersenactiviteit – werden toegeschreven. De Ginkgo-boom, de enige plantensoort die de atoombom op Hiroshima zonder kleerscheuren overleefde, staat op die manier symbool voor het geloof dat Academia Press stelt in de blijvende waarde van streng beoordeelde publicaties.