Skip to Main Content »

Welkom bij Academia Press

Winkelwagen is leeg

Historici en hun metier

Boone Marc

Beschikbaarheid: In voorraad

€ 24,99

Details

Dit handboek presenteert een methode om kritisch om te gaan met de overvloed aan informatie waarmee de huidige tijdgenoot geconfronteerd wordt, alsook met de projectie van deze situatie naar een ver en nabij verleden.

Hoe bronnen op het spoor komen, hoe ze kritisch benaderen, en vooral: hoe treedt men op indien bronnen onderling contradictorische informatie geven? Hoe kan men, met andere woorden, overgaan tot het confronteren van uiteenlopende getuigenissen over dezelfde gebeurtenissen om uiteindelijk te komen tot een zo dicht mogelijk aan zekerheid grenzende interpretatie van feiten en van motieven waarom bepaalde feiten zich hebben voorgedaan, zoals wij kunnen vaststellen.

In een tweede deel wordt ingegaan op de historische synthese, en meer bepaald op de manier waarop in de loop der eeuwen samenlevingen zich het verleden hebben voorgesteld. Ook de ontwikkeling van de 'geschiedenis' als autonoom wetenschapsbeleid komt aan bod: in welke mate hebben ideologische, politieke en filosofische overtuigingen mee gestalte gegeven aan het beeld van het verleden?

Het boek presenteert een methode die niet enkel voor de beoefenaars van de geschiedenis, maar bij uitbreiding ook voor vele wetenschapsgebieden van mens- en sociale wetenschappen bruikbaar is.


Marc Boone (Gent, 1955) is gewoon hoogleraar middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit Gent. Hij doceerde als gastprofessor aan de Université de Bourgogne (Dijon) in 2000, aan de 'Ecole des Hautes Etudes et Sciences Sociales' (Parijs) in 2005, aan de Sorbonne (Parijs) in 2007. In 2006 bekleedde hij een binnenlandse Francqui leerstoel aan de ULB (Brussel). Hij verricht onderzoek over stadsgeschiedenis en over de sociaal-politieke geschiedenis van de Bourgondische periode.

Aanvullende Informatie

Ondertitel Een inleiding tot de historische kritiek
Auteur/Red. Boone Marc
ISBN 9789038225289
NUR 680 - Geschiedenis algemeen
Pagina's 372
Editie Nee
Jaar 2015