Skip to Main Content »

Welkom bij Academia Press

Winkelwagen is leeg

CLW

 

Het CLW (Cahier voor Literatuurwetenschap) is een jaarlijkse publicatie gewijd aan de algemene en vergelijkende literatuurwetenschap. In de lijn van Paul Valéry’s Cahiers wil CLW een intellectueel stimulerend en vrij forum aanbieden voor de diverse benaderingen die de literatuurwetenschap rijk is. CLW publiceert uitsluitend themanummers over bredere onderwerpen in het domein van de algemene en vergelijkende literatuurwetenschap. Tussen 1983 en 2008 verscheen CLW onder de titel ALW Cahiers, dat themanummers publiceerde over uiteenlopende onderwerpen zoals literatuur en geschiedenis, literatuur en psychoanalyse, literatuur en de nieuwe media, het sublieme en het alledaagse, gender, en populaire literatuur.

Elk nummer van CLW komt onder de hoede van een of meerdere gastredacteurs, die literatuuronderzoekers van diverse strekking verwelkomen om een bijdrage te leveren. De artikelen hoeven niet noodzakelijk een comparatieve perspectief te hebben, maar dienen uiteraard wel nauw aan te sluiten bij het centrale thema. Een ‘Call for Papers’ voor elk nummer wordt jaarlijks gepubliceerd op www.val.ugent.be. Bijdragen kunnen geschreven zijn in het Nederlands, Engels, Frans of Duits, en omvatten idealiter 5000 à 7000 woorden. Alle artikelen worden geëvalueerd door de gastredacteuren en twee anonieme specialisten.

De hoofdredacteuren van de reeks zijn Sascha Bru (Universiteit Gent) en Anneleen Masschelein (K.U.Leuven). Het ‘advisory board’ bestaat uit alle Belgische professoren en postdoctorale onderzoekers in het domein van de literatuurwetenschap. De redactie kan gecontacteerd worden via clw@academiapress.be, of op het volgende postadres: Universiteit Gent, Vakgroep Nederlandse Literatuur en Algemene Literatuurwetenschap, t.a.v. Sascha Bru, Rozier 44, 9000 Gent.

CLW wordt gesponsord door de Vlaamse Vereniging voor Algemene en Vergelijkende Literatuurwetenschap (VAL) en komt tot stand in samenwerking met de Belgische Vereniging voor Algemene en Vergelijkende Literatuurwetenschap. Afzonderlijke nummers kosten € 22 (exclusief verzendingskosten).

 

 

Er zijn geen producten die overeenkomen met de selectie.