Skip to Main Content »

Welkom bij Academia Press

Winkelwagen is leeg

Kwaliteit

Wetenschappelijke kwaliteitsbewaking is belangrijker dan ooit sinds het ‘publish or perish'-principe zijn intrede heeft gedaan in de academische wereld. Om tegemoet te komen aan de wens van auteurs om hun werk te valoriseren met een formele evaluatie, heeft Academia Press sinds enkele jaren een coördinator wetenschappelijke kwaliteitsbewaking (Academic Acquisitions Manager) in dienst. Zo engageert de uitgeverij zich nog meer als gatekeeper die kennis in het algemeen en de onderzoeksactiviteiten van de academische gemeenschap in het bijzonder wil (onder)steunen. Concreet worden alle ingediende manuscripten systematisch onderworpen aan een inhoudelijke evaluatie. Academia Press stelt zich hierbij bijzonder welkomend en flexibel op tegenover jonge onderzoekers.

Kwaliteitsdiversificatie houdt evenwel in dat er een zichtbaar onderscheid wordt gemaakt op basis van academische kwaliteit. Daarom werd enkele jaren geleden de Ginkgo-imprint in het leven geroepen: publicatie in dit fonds houdt in dat een manuscript met succes een externe peer review procedure heeft doorlopen.
Publicaties in deze Ginkgo-imprint krijgen automatisch ook het GPRC-label (Guaranteed Peer-Reviewed Content-label). Het is een kwaliteitslabel waarmee de Vlaamse Uitgevers Vereniging (VUV) aangeeft dat de publicatie die dit label draagt, een peer-reviewprocedure heeft doorlopen die beantwoordt aan de internationale wetenschappelijke standaarden.
 

Voor meer informatie contacteer ons.