Skip to Main Content »

Welkom bij Academia Press

Winkelwagen is leeg

Manuscript

Nadat u in overleg met de uitgeverij bepaald hebt voor welk fonds uw manuscript in aanmerking komt en of het eventueel kan aansluiten bij een bestaande reeks, dient u een elektronisch bestand in. Dit levert u aan in een Word-document op cd-rom, als e-mail attachment of via ‘yousendit’, al naargelang het type en de grootte van het bestand.

Enkele tips

  • Het manuscript wordt doorlopend gepagineerd (niet per hoofdstuk).
  • De tekst is gesteld in een gangbaar lettertype (vb. Times New Roman 12) en heeft 1,5 interlinie (met inbegrip van het notenapparaat en de bibliografie). Op die manier blijft het redactiewerk leesbaar, zowel voor de correctoren als voor de auteur.
  • Het spreekt voor zich dat een definitieve versie zo zorgvuldig mogelijk is afgewerkt: het gebruik van een standaard spellingsprogramma kan helpen om het aantal fouten gevoelig te verminderen.
  • Wat de stijlkenmerken betreft, wil Academia Press zoveel mogelijk aansluiten bij de gebruikelijke stijl van de desbetreffende discipline. Omdat er verschillende systemen bestaan waarvan de kenmerken soms ook door elkaar gebruikt worden (u kan gebruik maken van telkens de laatste editie van de Chicago of Manual Style, de MLA Manual Style, de Publication Manual of the American Psychological Association, etc.). Het is voor auteurs vooral belangrijk om consequentie binnen het werk na te streven.
  • Evidente aandachtspunten vormen de opmaak van de bibliografie, de bibliografische verwijzingen in de tekst, het notenapparaat, het gebruik van interpunctie (enkele en dubbele aanhalingstekens, etc.), en manieren om nadruk te leggen (cursivering, onderstreping, etc.).
  • Illustraties zoals foto’s, grafieken en figuren levert u zowel aan in het manuscript op de plaats waar ze moeten komen, als in aparte bestanden. Let er wel steeds op dat deze van drukkwaliteit zijn (300 dpi). Omdat er op dit vlak nogal wat mogelijkheden zijn, is het best om hierover vooraf te overleggen.

Contacteer ons gerust voor alle vragen van technische aard: info@academiapress.be