Skip to Main Content »

Welkom bij Academia Press

Winkelwagen is leeg

Centrum voor de Studie van Christelijke Tradities

 

Het CSCT (Centrum voor de Studie van Christelijke Tradities) is een onderzoeksgroep van de Universiteit Gent, opgericht in 2006 als samenwerkingsverband met eigen benaming binnen de faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Het CSCT is opgericht en wordt gecoördineerd vanuit de vakgroep wijsbegeerte maar verenigt meer dan dertig Gentse onderzoekers uit diverse vakgroepen (Geschiedenis, Taalkunde, Letterkunde, Talen & Culturen van het Nabije Oosten en Noord-Afrika, Slavistiek en Oost-Europakunde en Vergelijkende Cultuurwetenschappen) die in hun onderzoek en/of onderwijs aspecten van het christendom behandelen: de leden zijn zowel doctorandae en doctorandi als postdocs, leden van het zelfstandig academisch personeel en emeriti. Het centrum biedt een contactforum tussen diverse onderzoekers, coördineert onderzoeksprojecten, organiseert lezingenreeksen, een permanente vorming christendom, internationale congressen en verzorgt nationale en internationale publicaties die de Gentse expertise op het vlak van de wetenschappelijke studie van het christendom naar buiten willen brengen. Meer informatie over de leden, de specifieke onderzoeksgebieden, het relevante onderwijs, vroegere en toekomstige activiteiten van het CSCT kan men bekomen via de coördinator Danny Praet (Danny.Praet@ugent.be) of vindt men op de website van het samenwerkings-verband: http://www.csct.ugent.be

 

Er zijn geen producten die overeenkomen met de selectie.