Skip to Main Content »

Welkom bij Academia Press

Winkelwagen is leeg

Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis & Oudheidkunde te Gent

Vanaf de 64ste jaargang verschijnt dit tijdschrift bij Academia Press. Er verschijnen jaarlijks 2 nummers.

Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis & Oudheidkunde te Gent publiceert recent onderzoek over de geschiedenis, kunst- en architectuurgeschiedenis, archeologie en oudheidkunde van Gent. In die zin vormen het een brugfunctie tussen academisch onderzoek, de Gentse erfgoedsector en het grote publiek.

De artikels van de Handelingen zijn onderworpen aan peer-review. Dat betekent dat de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent (MGOG) het artikel pas publiceert nadat het beoordeeld werd door twee experten uit het vakgebied(en) waarover het artikel handelt. Aangezien experten de artikels ter publicatie beoordelen, zijn de artikels van de Handelingen opgenomen in het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor de Sociale en Humane Wetenschappen.


Alle publicaties kunnen apart besteld worden. 

Prijs voor beide nummers: niet-leden: € 21.25, leden: jaarlijks lidgeld: € 18.75

Website van de Maatschappij voor Geschiedenis & Oudheidkunde te Gent