Skip to Main Content »

Welkom bij Academia Press

Winkelwagen is leeg

Voorstel

Voordat auteurs een volledig manuscript indienen, vraagt Academia Press om een voorstel tot publicatie voor te leggen aan de uitgever. Een dergelijke aanpak biedt het voordeel dat het project nog kan worden bijgestuurd, bijvoorbeeld in de richting van een bestaande reeks. Concreet gebeurt dit in de vorm van een prospectus die bestaat uit de volgende elementen:

  • persoonlijke gegevens, inclusief een kort wetenschappelijk en/of professioneel cv
  • een korte beschrijving van de noodzaak, het doel, de wetenschappelijke, didactische en/of professionele waarde van het project, en zijn positie t.o.v. concurrerende uitgaven
  • een beknopte samenvatting van de inhoud van het boek
  • een inhoudsopgave
  • de voorziene indiendatum van het volledige manuscript
  • specifieke wensen omtrent de publicatiedatum
  • technische informatie over het manuscript: lengte (gemeten in aantal woorden), aantal figuren / illustraties / afbeeldingen, etc.
  • promotionele informatie: tijdschriften voor reviews, ideeën voor mailings, websites en nieuwsbrieven waarin het boek eventueel aangekondigd kan worden, etc.
  • één volledig uitgewerkt hoofdstuk (‘sample chapter’)


Een modeldocument kan u aanvragen via info@academiapress.be.

Op basis van deze beschrijving en de kwaliteit van het voorbeeldhoofdstuk, wordt het voorstel intern geëvalueerd. Naast de inhoudelijke kwaliteit worden hierbij ook de commerciële waarde en de relevantie voor het fonds bekeken. Bij een positieve evaluatie worden auteurs uitgenodigd om een volledig manuscript in te dienen en volgt er een gesprek waarin de productiedesiderata (zoals vorm en opmaak), de financiële aspecten en de mogelijke publicatieovereenkomst worden besproken.