Skip to Main Content »

Welkom bij Academia Press

Winkelwagen is leeg

Waarom publiceren bij Academia Press

Bij Academia Press publiceren is een keuze voor wetenschappelijke kwaliteit, voor een auteursvriendelijke en efficiënte begeleiding om tot de best mogelijke publicatie te komen.

Wetenschappelijk publiceren maakt deel uit van een complex communicatieproces over de kennis en ideeën die onze wereld vorm geven. Daarom is het belangrijk een goede partner te vinden die uw publicatie haar verdiende plaats geeft in die conversatie. Academia Press is die partner. Met haar inhoudelijke kwaliteitsbewaking speelt de uitgeverij een rol als gatekeeper ten dienste van de academische gemeenschap.

Bovendien is Academia Press uitstekend geplaatst om interessante, maatschappelijk relevante publicaties voor te stellen aan een breder publiek. Academia Press gelooft dus in scholarship plus, zoals Harvard University Press deze cruciale bijdrage aan cultuur en maatschappij van wetenschappelijke uitgeverijen heeft genoemd.
 
In deze categorieën publiceert Academia Press gemiddeld 90 nieuwe titels per jaar. Daarnaast wordt de backlist levend gehouden, wat concreet inhoudt dat alle publicaties op verzoek kunnen worden gereproduceerd. Academia Press heeft reeds sinds 1996 ervaring met Printing on Demand: het flexibele uitgeefsysteem dat kleine oplages betaalbaar maakt en bijvoorbeeld ontzettend geschikt is voor het uitgeven van onderzoeksrapporten.
 
Ook inzake onderwijs tenslotte beschouwt AP kennis niet als een te stockeren product, maar als een activiteit waarin mensen zich betrokken moeten voelen. Kort op de bal spelen van de reeds gerealiseerde en nog op stapel staande onderwijsinnovaties is dan ook een prioriteit. Onder het motto 'Studiemateriaal op maat' biedt Academia Press een waaier aan publicatiemogelijkheden voor het hoger en universitair onderwijs, gaande van de traditionele syllabus over een cursusboek tot het over de jaren gerijpte, goede handboek.

Door de relatieve kleinschaligheid van Academia Press kunnen wij elke auteur persoonlijk begeleiden. Vriendelijke dienstverlening en flexibiliteit, in combinatie met uitzonderlijk snelle publicatietermijnen, illustreren het belang dat Academia Press hecht aan de tevredenheid van onze auteurs. Academia Press wenst auteurs de best mogelijke diensten aan te bieden. Kwaliteitsdiversificatie zorgt bovendien voor een op maat gesneden begeleiding die, gecombineerd met een dynamische controle over redactie, productie en distributie, elke publicatie maximaal tot haar recht laat komen.

Voor wetenschappelijke uitgeverijen is inhoudelijke kwaliteit het belangrijkste criterium, of het nu gaat om publicaties die disciplinaire grenzen doorbreken, een baanbrekende methodologie voorstellen, of nieuwe paden bewandelen door het debat met de gevestigde waarden aan te gaan.