Armoede in België

Product details

NULL

Afwerking: 
Paperback
Aantal pagina's: 
392
Afmetingen: 
240x160
Verschijningsdatum: 
22/03/2016
EAN: 
9789038225869
Nur-code: 
Algemene sociale wetenschappen
Uitgever: 
Academia Press
Druk: 
1

Armoede in België

Jaarboek 2016

  Dit zesde federale Jaarboek Armoede beklemtoont dat investeringen nodig blijven voor een doeltreffende strijd tegen de armoede, voor de realisatie van het recht op een menswaardig leven voor iedereen. Dat mensen die in armoede leven niet altijd beschikken over de macht om die rechten te realiseren, illustreren we aan de hand van relevant onderzoeksmateriaal. Na de beschrijving van de 'klassieke' armoede-indicatoren, gaan we in op de relatie tussen opgroeien in armoede en de (fysieke en taal-)ontwikkeling van jonge kinderen, op de bestaansonzekerheid van vrouwen in Brussel en op de geestelijke gezondheid van kwetsbare personen. Hoe het beleid vorm krijgt, of kan/zal krijgen, werken we uit in het tweede deel. Na een overzicht van het armoedebeleid van de diverse regeringen, schenken we aandacht aan vernieuwende praktijken, zoals het Housing First experiment in de strijd tegen dak- en thuisloosheid. Verder bespreken we (de hervorming van) de kinderbijslag en staan we stil bij het onderwijsbeleid, dat al enige tijd onder de gemeenschappen valt. We beschrijven ook de ontwikkeling van de verhouding tussen sociale zekerheid en sociale bijstand, waarbij vooral de laatste de bovenhand lijkt te halen met meer nadruk op het controleren en activeren van niet-actieven. Of de participatiesamenleving een bijdrage kan leveren in de strijd tegen armoede, nemen we op in het derde, thematische deel. De verschillende hoofdstukken (o.a. over de arbeidsmarktparticipatie van migranten, NEET-jongeren, het geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie, de lokale besturen) bieden een genuanceerd antwoord. De bijdragen tonen aan dat bij het stimuleren van meer verantwoordelijkheid bij de burgers en het middenveld, bescherming en ondersteuning vanuit de overheid een noodzaak blijft. Dit Jaarboek wil bijdragen tot een grondigere kennis over armoede en sociale uitsluiting en tegelijk de politieke en publieke belangstelling aanwakkeren. Redactieleden en gastauteurs verwerken recente cijfers en onderzoeksmateriaal over armoede en sociale uitsluiting, en analyseren het armoedebeleid in België. Het wetenschappelijke gehalte van de bijdragen wordt gegarandeerd door een procedure van peer review.

  Prijs:29,99

  Gratis verzending vanaf € 20 (Benelux)

  Binnen 1-2 werkdagen in huis

  Beschikbaarheid:

  Uitverkocht