Bart Libbrecht

Bart Libbrecht

Bart Libbrecht is pedagogisch verantwoordelijke in een organisatie die mobiele h ulpverlening aanbiedt in de Jeugdzorg.