Bavo Langerock

Bavo Langerock

Bavo Langerock is docent wiskunde aan het departement Sint-Lucas Architectuur va n de hogeschool WENK. Hij werkt samen met de vakgroep Wiskunde van de UGent en i s geaffilieerd onderzoeker aan het departement Wiskunde van de K.U.Leuven.

Boeken van deze auteur