Betto van Waarden

Betto van Waarden

Betto van Waarden studeerde liberal arts and sciences in Amerika en politieke fi losofie in Cambridge. Momenteel werkt Van Waarden aan een proefschrift in de pol itieke geschiedenis aan de KU Leuven.