Christophe Verbruggen

Christophe Verbruggen

Christophe Verbruggen (1976) is als doctor-assistent verbonden aan de onderzoeks eenheid Sociale Geschiedenis na 1750 (vakgroep Nieuwste Geschiedenis, Universite it Gent). Hij specialiseert zich in de sociale en culturele geschiedenis van aut eurs en intellectuelen en in de analyse van sociale netwerken.