Dave Gelders

Dave Gelders

Dave Gelders is doctor in de sociale wetenschappen (K.U.Leuven). Hij is onderzoe ker en coördinator kwaliteitszorg aan de Sociale School KHLeuven. Hij is tevens geaffilieerd professor overheidscommunicatie aan het Instituut voor de Overheid.