David Chan

David Chan

David Chan is lector aan de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie van de Universiteit Gent.