Economie Vandaag 2020

Economie Vandaag 2020

Handboek met digitale studiehulp

Ontdek de nieuwe editie met digitale lesmodules, dynamische grafieken, zelftoetsen en extra opgaven.

Activeer je code     Bestel het boek      Bestel docentenexemplaar

OVER HET BOEK

ECONOMIE VANDAAG

Economie Vandaag slaat een brug tussen economische theorie en actuele thema’s als armoede, milieu, vergrijzing en overheidsschuld. Dit handboek wordt jaarlijks geactualiseerd met de recentste voorbeelden en cijfers.

VOOR STUDENTEN

Economie Vandaag is ideaal voor zelfstudie, met zijn heldere indeling in tien kernthema’s, een uitgebreid register, online oefeningen, dynamische grafieken, zelftoetsen en opgaven met begeleiding.

VOOR DOCENTEN

Het digitaal platform voor docenten geeft toegang tot opgaven, toetsen en oplossingen én biedt nu ook de mogelijkheid om oefeningen toe te wijzen aan klasgroepen en een gepersonaliseerde versie van het digitale boek te creëren.

OFFLINE EN ONLINE LEREN

Via het handboek maken de studenten op een gestructureerde manier kennis met 10 kernthema’s uit de economie van vandaag. In het boek vinden ze een unieke toegangscode en verwijzingen naar de online extra’s.

De kennis uit het boek wordt verdiept via computer, smartphone of tablet aan de hand van online lesmodules. Studenten kunnen zichzelf testen met een uitgebreide reeks toetsen en opgaven en krijgen onmiddellijk feedback.

OVER DE AUTEURS

Ivan de Cnuydt studeerde economische wetenschappen en ontwikkelingsplanning en -economie aan de Universiteit Gent. Hij is docent algemene economie aan de Arteveldehogeschool Gent. Sonia De Velder is licentiaat in de bedrijfseconomische wetenschappen (Universiteit Gent).