Emily Harmsen

Emily Harmsen

Emily Harmsen raakte zelf baanloos in 2012. Haar zoektocht naar werk leverde ins piratie op voor een nieuw platform voor werkzoekenden: Vacatureluurs.com. Naast het schrijven en redigeren van artikelen voor de website, geeft ze workshops voo r werkzoekenden en maakt ze websites voor ondernemers.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Op zoek naar een nieuwe uitdaging? De zoektocht IS de uitdaging!
Prijs:10,99