Hans Meganck

Hans Meganck

Hans Meganck is welzijnswerker en docent in de bacheloropleiding Sociaal werk aan de Arteveldehogeschool Gent.