Jan Hulsker

Jan Hulsker

Jan Hulsker (1907-2002) was onder andere medeoprichter van het Nederlands Letter kundig Museum en bestuurder van het Holland Festival. Hij schreef een tiental bo eken over Vincent van Gogh en maakte een overzichtscatalogus van Van Goghs schil derijen en tekeningen. Hij is de samensteller van deze veel geprezen selectie, V incent van Gogh. Een leven in brieven.