Jozef Corveleyn

Jozef Corveleyn

Jozef Corveleyn is klinisch psycholoog en psychoanalyticus, gewoon hoogleraar aan het departement psychologie van de K.U.Leuven en deeltijds verbonden aan de Faculteit psychologie en pedagogiek van de Vrije Universiteit Amsterdam.