Katrien Vloeberghs

Katrien Vloeberghs

Katrien Vloeberghs focust in haar onderzoek op kindbeelden in literaire en filos ofische teksten van de twintigste eeuw. Zij verricht eveneens onderzoek naar o.m . multiculturaliteit in de jeugdliteratuur en de voorstelling van de Holocaust v anuit een kindperspectief.