Koen Pardon

Koen Pardon

Koen Pardon is docent aan de vakgroep Gedragswetenschappen, Communicatie en Ling uïstiek aan de Universiteit Hasselt en is sinds 2007 aan de slag bij de onderzoe ksgroep Zorg rond het Levenseinde.