Kristel Driessens

Kristel Driessens

Kristel Driessens is hoofd van het Expertisecentrum Krachtgericht Sociaal Werk van de Karel de Grote-Hogeschool, coördinator van Bind-Kracht en doceert aan de Master Sociaal Werk van de Universiteit Antwerpen.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Krachtgerichte hulpverlening in dialoog
Prijs:35,99
Subtitle: 
Leefwereld en hulpverlening
Prijs:35,99