Leen Carrijn

Leen Carrijn

Leen Carrijn behaalde een master in de economische wetenschappen (UGent). Ze doc eert de opleidingsonderdelen 'Bank en Verzekering' en 'Private Banking' in de pr ofessionele bacheloropleiding Bedrijfsmanagement aan de Arteveldehogeschool in G ent. Ze is tevens curriculumcoach van de afstudeerrichting Financie- en Verzeker ingswezen.