Marc De Vos

Marc De Vos

Marc De Vos is directeur van de beleidsdenktank Itinera en doceert aan de UGent en aan de VUB. Hij is een internationaal beleidsexpert en opiniemaker die regelm atig met interviews en columns in de media verschijnt.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Waarom onze samenleving ongelijker is dan we vrezen, maar rechtvaardiger dan we hopen
Prijs:29,99