Meryem Kanmaz

Meryem Kanmaz

Meryem Kanmaz is doctor in de politieke en sociale wetenschappen en verrichtte u itgebreid onderzoek naar de dynamiek binnen Marokkaanse en Turkse moslimgemeensc happen in België en Europa. Ze geldt als een van de weinige experten in het uitd agende onderzoek- en beleidsdomein van de toekomst van islam in onze contreien e n publiceerde hierover reeds in tal van binnenen buitenlandse t' dschriften. Ze is momenteel verbonden aan het nieuw opgerichte Expertisecentrum voor Islamitisc he Culturen in Vlaanderen (ECICV).