Nathalie Moray

Nathalie Moray

Nathalie Moray is hoofddocent Management en Organisatie aan de Geassocieerde Faculteit Handelswetenschappen en; Bestuurskunde van de Hogeschool Gent en gastprofessor Onderzoek aan de Universiteit Gent. Ze doceert onderzoeksmethoden en algemene managementvakken, en bouwt met een team een onderzoekslijn uit rond sociaal ondernemerschap. Haar interesse gaat ook uit naar ethische besluitvorming in organisaties.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Sociaal ondernemen in Vlaanderen: een profielschets
Prijs:24,99