Nathalie Moray

Nathalie Moray

Nathalie Moray is hoofddocent Management en Organisatie aan de Geassocieerde Fac ulteit Handelswetenschappen en; Bestuurskunde van de Hogeschool Gent en gastprof essor Onderzoek aan de Universiteit Gent. Ze doceert onderzoeksmethoden en algem ene managementvakken, en bouwt met een team een onderzoekslijn uit rond sociaal ondernemerschap. Haar interesse gaat ook uit naar ethische besluitvorming in org anisaties.