Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis 2010

Product details

NULL

Afwerking: 
Paperback
Aantal pagina's: 
150
Afmetingen: 
240x170
Verschijningsdatum: 
30/10/2012
EAN: 
9789038220222
Nur-code: 
Geschiedenis algemeen
Uitgever: 
Academia Press
Druk: 
1

Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis 2010

Steden en water

  Dit themanummer van het Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis focust op de historische rol van water in de steden van de Lage Landen. Doorheen de geschiedenis structureert water het stedelijk landschap vormt het een basisvoorwaarde voor overleven, maar evengoed een instrument van controle en toe-eigening, en soms zelfs een bedreiging voor het voortbestaan van de stad. In hun inleiding op het themanummer analyseren Chloé Deligne en Tim Soens hoe onderzoek naar de evoluerende omgang met water in en rond de stad een antwoord kan bieden op meerdere actuele vragen in de ecologische geschiedenis, variërend van de technologische en institutionele padafhankelijkheid in de omgang met natuurlijke hulpbronnen, over de ongelijke verdeling van ecologische risico's en baten tot en met de sturende rol van grenzen in heel wat ecologische debatten. In hun twee bijdragen over middeleeuws Gent tonen Marie Christine Laleman en Frank Gelaude aan hoe archeologische en hydrografische inzichten de basis kunnen vormen van nieuwe interdisciplinaire reconstructies en interpretaties van het waterstaatkundig 'systeem' van een stad. De grootschaligheid en multifunctionaliteit van het Gentse systeem wordt aansluitend geïllustreerd door Adriaan de Kraker en Frank Gelaude aan de hand van de grote rivieroverstroming die de stad trof in 1571. Aansluitend bij het Gentse drieluik, duikt Bram Vannieuwenhuyze vervolgens in de complexe voorgeschiedenis van de Brusselse beken, waarbij hij zowel de dunne grens tussen 'natuurlijke' en 'artificiële' waterwegen blootlegt als de methodologische moeilijkheid om de opeenvolgende ingrepen in dit waterwegennet te reconstrueren. De bijdragen van François Jarrige en Stéphane Frioux verruimen het opzet van dit themanummer zowel chronologisch als geografisch. In zijn analyse van conflicten rond het vlasroten in de negentiende-eeuwse Leie, toont Jarrige zowel de tegengestelde waterkundige belangen van stad en platteland aan als de complicerende rol van nationale grenzen. Bij Frioux staat dan weer de uitwisseling van ideeën en technieken rond stedelijke waterzuivering rond 1900 centraal, waarbij debatten rond technologische vernieuwing stevig verankerd blijken in een evoluerend maatschappelijk spanningsveld. Redactie: Piet Van Cruyningen (redactiesecretariaat), Chloé Deligne (themaredactie); Hilde Greefs; Adrie de Kraker; Harry van Royen; Tim Soens (themaredactie); Erik Thoen (hoofdredactie België); Dries Tys; Henny van der Windt (hoofdredactie Nederland).

  Boeken van dezelfde auteur(s)

  Subtitle: 
  van de bronnen voor de geschiedenis van de middeleeuwen
  Prijs:€ 22,50
  Subtitle: 
  van de bronnen voor de geschiedenis van de middeleeuwen
  Prijs:€ 19,99
  Subtitle: 
  Waterbeheer in het verleden
  Prijs:€ 19,99
  Prijs:€ 19,99

    Gratis verzending vanaf € 20 (Benelux)
    Binnen 1-2 werkdagen in huis

  Beschikbaarheid:

  Leverbaar