Besluiten tot beleid

Product details

NULL

Afwerking: 
Andere uitvoering
Aantal pagina's: 
298
Afmetingen: 
250x200
Verschijningsdatum: 
16/02/2012
EAN: 
9789038218953
Nur-code: 
Politicologie
Uitgever: 
Academia Press
Druk: 
1

Besluiten tot beleid

Inleiding in de politieke besluitvormingstheorie

  Elk van ons neemt dagelijks tientallen beslissingen, kleine en soms grote. Ook in de politiek worden elke dag beslissingen genomen waarvan vele het maatschappelijk verkeer sterk kunnen beïnvloeden. Politieke beslissingen zijn immers beslissingen die namens en voor een grote groep genomen worden, en die bovendien afdwingbaar zijn. Politieke beslissingen zijn dus belangrijk, maar ze zijn ook heel complex. Er zijn veel actoren, veel verschillende belangen en doelen, er is veel discussie over welke problemen aandacht verdienen en hoe we ze het best kunnen oplossen, er zijn heel wat formele en informele spelregels die het besluitvormingsproces regelen, enz. De studie daarvan is een moeilijke, veelzijdige opdracht. Daarom is er nood aan theoretische referentiekaders die laten zien welke vragen mogelijk zijn, vanuit welke invalshoeken we naar politieke besluitvorming kunnen kijken en welke elementen ervan bestudeerd kunnen worden. Volgens velen is besluitvorming de essentie van politiek. De studie van politieke besluitvorming zegt dan ook veel over het politieke systeem waarin die besluiten genomen worden. In de specifieke besluitvormingsstijlen en methoden komen de hoofdkenmerken van een res publica als het ware samen. Maar om besluitvorming goed te begrijpen moeten we een interdisciplinaire benadering hanteren, en dus over de muur van de politieke wetenschappen durven kijken. In dit inleidende handboek over politieke besluitvormingstheorieën, brengen de auteurs enkele van de voornaamste invalshoeken, benaderingen en theorieën voor de studie van politieke besluitvorming samen. Ze vinden die in verschillende disciplines. Het criterium voor selectie in dit handboek is relatieve bekendheid. Dit inleidend overzichtsboek behandelt theorieën en modellen die in de internationale literatuur vaak geciteerd of vermeld worden. Zodoende kan de lezer kennis maken met een breed en divers palet van manieren om naar politieke besluitvorming te kijken. Wie door verschillende brillen kijkt, ziet immers meer. Dat verruimt en verdiept het inzicht in politieke besluitvorming en daarmee ook in het functioneren van de politiek. Dit handboek gaat niet over de studie van concrete cases van besluitvorming, maar wil de lezer helpen om fundamenteel na te denken over dit cruciale politieke proces.

  Prijs:29,50

  Gratis verzending vanaf € 20 (Benelux)

  Binnen 1-2 werkdagen in huis

  Beschikbaarheid:

  Uitverkocht