Rudy Martens

Rudy Martens

Rudy Martens is decaan van de Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen vande Universiteit Antwerpen. Hij doceert in het domein van algemeen en strategisc h management. Zijn onderzoek focust op strategieprocessen, strategievorming en competence-based management.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Vlaamse koplopers in multinationale bedrijven
Prijs:24,99