Staf Lavergne

Staf Lavergne

Staf Lavergne is al 25 jaar actief als bankier; waarvan de laatste 20 jaar uitsl uitend voor institutionele relaties.