Trui Chielens

Trui Chielens

Trui Chielens studeerde illustratie aan Sint-Lucas in Gent. Voor ze gebeten werddoor de tekenmicrobe, was ze vooral bezig met muziek.