Annemie Janssens

Annemie Janssens

Annemie Janssens is klinisch psychologe en consulente bij het Expertisecentrum Dementie Vlaams-Brabant. Ze heeft bijna twintig jaar ervaring met de begeleiding en ondersteuning van jonge mensen met dementie, familie en hulpverleners. Zelegde de basis voor het nieuwe integrale zorgaanbod 'Zorgcirkels Jongdementie' en maakt concrete beleidsaanbevelingen over dementie op jonge leeftijd.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Wat je moet weten
Prijs:25,99