Astrid Koelman

Astrid Koelman

Astrid Koelman is onderwijspedagoog en leraar basisonderwijs. Ze werkte als kleuterjuf in Nederland, maar verhuisde in 2005 naar België, om daar als docent in de lerarenopleiding kleuteronderwijs nieuwe leraren te inspireren. Momenteel is ze als onderzoeker en beleidsondersteuner verbonden aan de Artesis Plantijn Hogeschool in Antwerpen, waar ze zich vooral richt op onderwerpen als zelfsturing, motivatie, verbinding en zelfdeterminatie.