Bart Dessein

Bart Dessein

Bart Dessein is werkzaam aan de Universiteit Gent, vakgroep Talen en Culturen va n Zuid- en Oost-Azië. Hij publiceerde reeds uitvoerig over de filosofische en re ligieuze geschiedenis van Indië, Centraal Azië en China.