Bernard Sabbe

Bernard Sabbe

Bernard Sabbe is emeritus gewoon hoogleraar psychiatrie aan de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Antwerpen, gewoon lid van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België en lid van het College van de Hoge Gezondheidsraad. Hij was diensthoofd van de universitaire dienst Universitair Psychiatrisch Centrum Duffel - Universitair Ziekenhuis Antwerpen en coördinator van het CAPRI, een leidinggevend onderzoekscentrum in de Vlaamse psychiatrie.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Wat je moet weten
Prijs:32,50