Bob Cools

Bob Cools

Bob Cools is directeur van het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg De Pont en docent geestelijke gezondheidszorg aan Odisee in Brussel. Daarnaast is hij vo orzitter van Het Werk der Daklozen en bestuurder van het Centrum voor AlgemeenW elzijn Antwerpen.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Mythes, feiten en verhalen over thuisloosheid
Prijs:24,99