Bruno De Cordier

Bruno De Cordier

Bruno De Cordier is verbonden aan de vakgroep voor Conflict- en Ontwikkelingsstu dies van de Universiteit Gent. Daarvoor werkte hij meer dan acht jaar in project beheer en terreincoördinatie in de humanitaire sector, vooral voor het humanitai re coördinatiebureau en het voedselprogramma van de VN en voor een paar ngo's.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Hoe humanitaire hulp werkt
Prijs:19,99