Bruno Debaenst

Bruno Debaenst

Dr. Bruno Debaenst (Universiteit Gent) is rechtshistoricus gespecialiseerd in derecente Belgische rechtsgeschiedenis.