Chantal Van Audenhove

Chantal Van Audenhove

Chantal Van Audenhove is hoogleraar aan het Departement Maatschappelijke Gezondh eidszorg en Eerstelijnszorg van de KU Leuven. Ze is directeur van LUCAS, het Cen trum voor Zorgonderzoek en Consultancy.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Vivre plein d'espoir avec une vulnérabilité psychique...
Prijs:29,99