Chantal Van Audenhove

Chantal Van Audenhove

Chantal Van Audenhove is hoogleraar aan het Departement Maatschappelijke Gezondh eidszorg en Eerstelijnszorg van de KU Leuven. Ze is directeur van LUCAS, het Cen trum voor Zorgonderzoek en Consultancy.