An Cliquet

An Cliquet

An Cliquet is hoofddocent aan de Vakgroep Internationaal Publiekrecht van de Universiteit Gent. Haar onderwijsactiviteiten situeren zich op het vlak van het internationaal publiekrecht in het algemeen en het internationaal en Europees biodiversiteitsrecht in het bijzonder. Haar onderzoek situeert zich in het gebied vanhet internationaal, Europees en nationaal biodiversiteitsrecht.