Didier De Buyst

Didier De Buyst

Didier De Buyst is burgerlijk ingenieur en doctor in de toegepaste wetenschappen (Universiteit Gent). Hij is al zijn hele leven begeesterd door toegepaste natuurkunde en techniek.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Geschiedenis, opportuniteiten en uitdagingen
Prijs:12,50