Dirk Heirbaut

Dirk Heirbaut

Dirk Heirbaut studeerde geschiedenis en rechten te Gent, waar hij sinds 1997 rechtsgeschiedenis en Romeins recht doceert. Hij publiceerde diverse boeken en artikelen over middeleeuwse en recente rechtsgeschiedenis en verbleef als onderzoeker of gastdocent in Frankrijk, de Verenigde Staten, Duitsland, Nederland, Noorwegen en Zweden. Hij is lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten en van de Academia Europea, voorzitter van het Wetenschappelijk Comité Rechtsgeschiedenis, hoofdredacteur van de Rechtshistorische Courant en redacteur van het Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis en van Pro Memorie.