Elke Cole

Elke Cole

Elke Cole is master in de pedagogische wetenschappen. Zij is als projectmedewerk er/onderzoeker verbonden aan het Orthopedagogisch Observatie- en Behandelingscen trum (OC) 'Nieuwe Vaart' te Gent en aan de vakgroep Orthopedagogiek van de Unive rsiteit Gent.