Els Hertogen

Volg mij op

Els Hertogen

Els Hertogen is directeur van 11.11.11, de koepel van de Vlaamse Noord-Zuid Beweging. Van kindsbeen af is zij actief rond onrecht en ongelijkheid en is een sterke pleitbezorgster van internationale solidariteit.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
11 stemmen over de toekomst van internationale solidariteit
Prijs:25,99