Filip Boen

Filip Boen

Filip Boen is professor sport- en bewegingspsychologie. Hij verricht onderzoek n aar de sociaal-psychologische processen die binnen en tussen (sport)groepen spel en, en naar de motivatie om verschillende vormen van fysieke activiteit te beoef enen.