Frank Hosten

Frank Hosten

Frank Hosten is leraar geschiedenis en auteur van verschillende handboeken. In d e gemeente Heuvelland ondersteunt hij, vanuit een pedagogisch-didactische invals hoek, de ontsluiting van drie sites uit de 'Korte Twintigste Eeuw'.