Frank van der Horst

Frank van der Horst

Dr. Frank van der Horst is GZ-psycholoog, Orthopedagoog-Generalist en SupervisorNVO. Hij promoveerde op de ontstaansgeschiedenis van de gehechtheidstheorie. Mo menteel ontwikkelt hij onderwijs op het gebied van de forensische pedagogiek. Hij was enkele jaren werkzaam als behandelaar in de forensische psychiatrie en geeft momenteel nog supervisie aan gedragswetenschappers in het kader van post-masterregistratietrajecten.

Boeken van deze auteur